Romanje od Marije Vnebovzete nad Čanjem k Sv. Roku nad Sevnico

Sevnica
21.08.2016

Na praznik Marijinega Vnebovzetja se je skupina romarjev, v spremstvu gospoda župnika Vinka, že drugič podala na pot od cerkve Marijinega Vnebovzetja na Grački gori do cerkve sv. Roka nad Sevnico. Pot, ki je dolga dobrih 10 km, smo začeli po slovesni maši s procesijo na Grački gori in zaključili ravno tako z mašo pri sv. Roku. Vmes smo uživali v krasnem poletnem dnevu in hoji po lepi podeželski pokrajini Čanja, Komorivca, Podvrha, Novne, Vranja, Dobja, Konjske Glave, Žabjeka ter Drožanja. Ustavljali smo se ob molitvi pri božjepotnih kapelicah ob poti ter pri prijaznih domačinih. Pohod je odlično uspel in velika zahvala za organizacijo in izvedbo gre gospe Ivici Traven.