Karitas

ŽUPNIJSKA KARITAS
Glavni trg 15
8290 Sevnica

 

Župnijska Karitas nudi v okviru svojih možnosti pomoč družinam, posameznikom, otrokom in starejšim iz sevniške župnije, v posebnih primerih pa tudi občanom Sevnice, ki niso iz naše župnije. Razdeljujemo hrano, ki jo dobimo od Škofijske Karitas Celje, ki vključuje tudi hrano iz intervencijskih zalog EU ali blagovnih rezerv RS. V okviru finančnih možnosti pomagamo tudi pri plačilu osnovnih položnic.

Glede finančne pomoči se lahko obrnete na Župnijsko Karitas s pisno prošnjo, obrazložitvijo težave, dokazili in kontaktnimi podatki.