O nas

Salezijanski mladinski center je kraj, kjer lahko vsi:

 • koristno preživijo svoj prosti čas,
 • duhovno napredujejo in si medsebojno pomagajo,
 • se izobražujejo,
 • najdejo priložnost za medsebojni razgovor,
 • čutijo, da jih je kdo sprejel in se počutijo doma.

Vodstvo

Vodstvo SMC-ja

Da vse dejavnosti in aktivnosti potekajo v najlepšem redu, skrbi vodstvo SMCja:

 • Maja Zelič, predsednik društva,
 • Nik Gorišek, programski vodja,
 • Matild Josip Domić, voditelj SMC-ja.

Programski odbor

Za pripravo in izvedbo vseh SMCjevih dejavnosti pa je odgovoren programski odbor, ki se srečuje mesečno in razpravlja o perečih projektih ter načrtuje tiste, ki sledijo. Sestavljajo ga ekipa animatorjev in vodje posameznih področij + člani vodstva):

 • Luka Gošek,
 • Jerneja Jene,
 • Tinkara Jene,
 • Eva Mavrič,
 • Martin Sešlar,
 • Tjaša Traven,
 • Ana Vencelj,
 • Jure Zelič.

Občni zbor

To je najvišji organ društva, ki se sestaja enkrat letno in je lahko reden ali izreden. Sestavljajo ga vsi člani društva, skliče ga predsednik ali programski vodja. Občni zbor je sklepčen in lahko opravlja svoje naloge, če je sklepčen in je na njem prisotnih polovica članov.

Nadzorni odbor

V tem organu so trije člani društva, ki imajo nalogo, da nadzorujejo poslovanje društva in o tem poročajo programskemu svetu.

Osebna izkaznica

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA (DRUŠTVO SMC SEVNICA)
Glavni trg 15
8290 Sevnica

el. naslov: info@smc-sevnica.si

Davčna številka: 12082635 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 1139274000
TRR: SI56 1010 0003 9238 047 pri banki Intesa Sanpaolo Bank d. d.